Om projektet

Om projektet

 

Sund Start er et forebyggelsesprojekt der har til formål at forebygge overvægt blandt småbørn i alderen 2-6 år. Det enestående ved projekt Sund Start er at der bliver taget udgangspunkt i de børn, som man ved er i særlig høj risiko for at udvikle overvægt senere i livet.

Og hvorfor så så små børn? – simpelthen fordi at meget tyder på, at for at forebygge udviklingen af overvægt er man nødt til at ændre vanerne i en ganske tidlig alder, før de er blevet for indgroede.

Hvor

 

Tilbuddet om deltagelse i projekt Sund Start blev givet til udvalgte familier i 11 kommuner i hovedstadsområdet: Gentofte, Albertslund, Glostrup, Brøndby, Dragør, Hvidovre, Tårnby, Frederiksberg, Høje Taastrup, Frederiksberg og Vallensbæk.

Sund Start havde ialt 5 stationer rundt om i København, som blev brugt til kosultationer med familierne. Lokalerne lå følgende steder: Selsmoseskole i Taastrup, daginstitution i Glostrup, boligforening i Brøndby Strand, pavillon ved Dragør Rådhus og på Institut for Sygdomsforebyggelse.

Hvad blev de tilbudt?

 

Familierne blev udvalgt på baggrund af børnenes – statistisk set – forhøjede risiko for at udvikle overvægt. Ved deltagelse i projekt Sund Start belv familierne blandt andet tilbudt individuelle samtaler med en af projektets forebyggelseskonsulenter. Til samtalerne fik familierne vejledning mad, bevægelse, gode søvnvaner og hvordan man kunne undgår stress i hverdagen.

De deltagende familier blev desuden tilbudt deltagelse i månedlige madlavnings- og legearrangementer i fællesskab med de øvrige familier med henblik på at omsætte tillært viden til praksis, samt at danne netværk.

Hvad får vi ud af det?

 

Vi vil efterfølgende sammenligne data (bl.a. vægt og højde) fra de udvalgte børn med data fra jævnaldrende børn, der ikke har deltaget i projektet, for på den måde at se resultatet af en deltagelse i projektet Sund Start.

Interventionen løb over 2 år, og vores ønske er naturligvis at se, at de børn, der har deltaget i projektet, fortsætter med at være normalvægtige på trods af deres forhøjede risiko for overvægt – og allerhelst at de ligger bedre i målingerne end gennemsnittet for børn i deres alder  i Danmark.

Hvem

 

Et team fra Institut for Sygdomsforebyggelse under Bispebjerg og Frederiksberg hospital står bag projekt “Sund Start”.

Projektet bliver ledet af professor Berit L. Heitmann, en af Danmarks førende fedmeekspeter. Derudover består Sund Start teamet af Nanna J. Olsen, der har en mastergrad i folkesundhed og er tilknyttet projektet som koordinator og ph.d. studerende. Charlotte Seeger, professionsbachelor i Ernæring og Sundhed, er tilknyttet projektet som forskningsassistent og er hovedansvarlig for kostdata. Jeanett Friis Rohde – Cand. Scient. San. Publ. & ph.d. studerende ansat på projekt Sund Start. Derudover har projektet løbende praktikanter og specialestuderende tilknyttet.

Alle i teamet har en solid uddannelsesmæssig baggrund og en stor interesse i det forebyggende sundhedsarbejde.